Đặt hẹn

Bạn vui lòng nhập họ tên
Bạn vui lòng nhập chính xác email
Bạn vui lòng nhập địa chỉ
Bạn vui lòng nhập số điện thoại
Bạn vui lòng chọn dịch vụ
Bạn vui lòng chọn ngày khám
Bạn vui lòng chọn giờ khám
Bạn vui lòng nhập nội dung

Liên hệ với chúng tôi

NHA KHOA OCARE:

Địa chỉ346 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, HCM

Điện thoại: 02839293333 (bẩm để gọi)

Website: nhakhoaocare.com

Email: info@nhakhoaocare.com

FaceBook: facebook.com/nhakhoaocare

Thời gian làm việc: 8h30 đến 19h30 (Chủ nhật nghỉ)